Thông tin ứng viên


Trần Thị Hiền

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 15/03/1987
 Lượt xem: 42    Cập nhật ngày: 13/01/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán tổng hợp

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Phó phòng

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

10-12 triệu

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Bùi Thị Hòa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngô Thanh Mai
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phùng Thị Thanh Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
PHẠM THỊ HIẾU
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phan Thị Thu Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thu Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thu Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Huy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hường
Hải Phòng