Thông tin ứng viên


Lê Thị Thùy

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 15/08/1999
 Lượt xem: 29    Cập nhật ngày: 13/01/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Du lịch-khách sạn

Đại học

1 năm

Du lịch, nhà hàng, khách sạn

TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH SỨC SỐNG VIỆT
(từ 01/2021 đến 01/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Du lịch, nhà hàng, khách sạn

6-8 triệu

Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng xử lý tình huống

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Lê Thị Thùy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thị Thanh Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Anh Việt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đồng Thi Tú Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hải Yến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Nam Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Chí Minh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Mỹ Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Tuấn Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Yến Ly
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đoàn Thị Hiền
Chưa cập nhật.