Thông tin ứng viên


Nguyen Minh Hien

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 15/01/1993
 Lượt xem: 20    Cập nhật ngày: 10/01/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Phien dich tieng Han/ Nhan vien hanh chinh

Cao đẳng

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Ngoại ngữ, biên dịch, phiên dịch
Giáo dục, gia sư, dạy nghề

10-15 triệu

Topik lv 5
Ielts 6.0

Gợi ý ứng viên tương tự