Thông tin ứng viên


Nguyễn Trọng Thu Hằng

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 01/06/1993
 Lượt xem: 45    Cập nhật ngày: 09/01/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán

Cao đẳng

Trên 5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

7-10 triệu

• Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Chung Phát
+ Thời gian: Từ 05/2015 – 07/2017
+ Vị trí: Nhân viên kế toán
+ Mô tả công việc:
- Xuất hoá đơn
- Theo dõi, thu hồi, thanh toán công nợ
- Nhập, xuất hàng hoá
- Giao dịch ngân hàng
- Tính lương cho công nhân
• Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch hàng không Ánh Thuỷ
+ Thời gian: 08/2017 – 03/2020
+ Vị trí: Kế toán thuế
+ Mô tả công việc:
- Thu thập, xử lý, sắp xếp hóa đơn, chứng từ kế toán
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán
- Giao dịch với ngân hàng, bảo hiểm
- Xuất hóa đơn GTGT, kê khai thuế hàng quý
- Lập BCTC
• Dịch vụ kế toán
+ Thời gian: 4/2020 – đến nay
+ Mô tả công việc:
- Thu thập, xử lý, sắp xếp hóa đơn, chứng từ kế toán
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán
- Kê khai thuế hàng quý
- Lập BCTC

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Thị Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thu Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Thanh Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Minh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thanh Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng Thu Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Pham Minh Hieu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thanh Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Lương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Nguyễn Tuấn Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Măng
Hải Phòng