Thông tin ứng viên


Vũ Ngọc Hiếu

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 27/03/1993
 Lượt xem: 30    Cập nhật ngày: 06/01/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế hoạch , thống kê , quản lý sản xuất

Đại học

4 năm

Điện, điện tử, điện lạnh
Quản lý sản xuất , quản lý nguyên vật liệu , lập kế hoạch sản xuất.

Dongdo Electronics
(từ 03/2020 đến 01/2021)

Trưởng phòng

Nhân viên

Hải Phòng

Điện, điện tử, điện lạnh
Hành chính, văn phòng, nhân sự
Khác

9-15 triệu

Kỹ năng giao tiếp , quản lý , tổ chức
Thành thạo tin học văn phòng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Đình Thành
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Lâm Oanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
NGUYỄN HỒNG VƯỢNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hồng Vượng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Văn Đài
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyen Thi Phuong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm văn phong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Mỹ Thịnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lương Sỹ Hiệp
Chưa cập nhật.