Thông tin ứng viên


Vu lịu

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 15/08/1994
 Lượt xem: 34    Cập nhật ngày: 25/12/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán bán hàng

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị

Công ty cá sấu Việt Nam
(từ 08/2020 đến 12/2020)

Nhân viên

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị

thỏa thuận

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Thị Thu Uyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Vượng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Khắc Hai
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Bốn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ân Trương Công
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đàm Mạnh Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Đức Phòng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vu lịu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Trọng Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Đoàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Huyen doan
Hải Phòng