Thông tin ứng viên


Trần Thị Hồng Nhung

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 16/05/1993
 Lượt xem: 71    Cập nhật ngày: 22/12/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán

Đại học

1 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính

Công ty TNHH Ý MỸ
(từ 05/2019 đến 12/2019)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

7-1 triệu

có hơn 1 năm làm kế toán công nợ. và 1 năm làm kế toán bán hàng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Thị Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thu Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Thanh Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Minh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thanh Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng Thu Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Pham Minh Hieu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thanh Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Lương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Nguyễn Tuấn Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Măng
Hải Phòng