Thông tin ứng viên


Vũ Phương Thảo

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 30/05/1995
 Lượt xem: 38    Cập nhật ngày: 22/12/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên văn phòng

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Hàng hải, vận tải biển

6-7 triệu

- Tin học văn phòng
- Kĩ năng làm việc nhóm
- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Duy Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Ngát
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thu Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Quốc Khánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Phương Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thùy Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Nguyễn Tuệ Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Diệu Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hồng Quyên
Hải Phòng