Thông tin ứng viên


Nguyễn Quốc Phong

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 16/10/1978
 Lượt xem: 33    Cập nhật ngày: 22/12/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Lái xe và giao nhận vận tải

Trung cấp

Trên 5 năm

Giao nhận, vận chuyển, kho bãi
Lái xe và giao nhận vận tải

Công ty cổ phần sáng tạo DP
(từ 05/2016 đến 08/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giao nhận, vận chuyển, kho bãi

7-10 triệu

trung thực.nhanh nhẹn ...đã từng được huấn luện trong quân ngũ

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đào Thị Minh Ngọc
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Dương Đức Thắng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Xuân Trường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Quốc Phong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Trọng Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Mạnh Kiên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Nguyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vu Duy Khanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Quang Huấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đinh Văn Hải
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Hòa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Quốc Khải
Hải Phòng