Thông tin ứng viên


Vũ Hữu Nghĩa

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Thái Bình - Sinh ngày: 17/10/1995
 Lượt xem: 33    Cập nhật ngày: 21/12/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Thiết kế cơ khí

Đại học

1 năm

Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng
Thiết kế Jig, máy tự động thay thế con người trong xưởng sản xuất

Canon Vietnam
(từ 12/2020 đến 08/2020)

Kỹ sư

Kỹ sư

Hải Phòng

Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng

10-12 triệu

- Kỹ năng thiết kế máy bằng phần mềm solidworks.
- Kỹ năng lắp ráp căn chỉnh máy tự động.
- Kỹ năng lên ý tưởng, báo cáo

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Văn Minh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Quốc Cường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Khanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hoàng Quý
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ đức Thiện
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Tuấn Việt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thơm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Hữu Nghĩa
Thái Bình
Ảnh đại diện
Phạm Văn Tiệp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Dũng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Đỉnh
Thái Bình
Ảnh đại diện
Nguyễn đức bình
Chưa cập nhật.