Thông tin ứng viên


Phạm Văn Minh

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 17/08/1991
 Lượt xem: 21    Cập nhật ngày: 12/01/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán thuế Part time

Đại học

Trên 5 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
1- Kiểm tra hồ sơ, chứng từ kế toán, đảm bảo phù hợp quy định công ty, phù hợp thực tế hoạt động của công ty, phù hợp pháp luật kế toán, pháp luật thuế, pháp luật lao động, pháp luật doanh nghiệp, pháp luật quản lý tài chính, pháp luật thương mại: Hồ sơ mua hàng, hồ sơ bán hàng, Hồ sơ Tài sản cố định, Hồ sơ Lương, Hồ sơ chi phí, Hồ sơ kê khai thuế.
2- So sánh, đối chiếu dữ liệu chi tiết với số liệu kế toán tổng hợp, tìm nguyên nhân chênh lệch và xử lý chênh lệch
3- Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp, đề xuất hoàn thiện quy trình kiểm soát
4- Tập hợp chi phí, tính giá thành
5- Kiểm kê TSCĐ, Hàng tồn kho, Tiền mặt tại quỹ để đối chiếu sổ kế toán, tìm nguyên nhân nếu chênh lệch
6- Đối chiếu công nợ, trích lập dự phòng phải thu khó đòi, tài khoản thanh toán
7- Kê khai thuế GTGT, quyết toán thuế TNCN, TNDN
8- Kê khai Bảo hiểm xã hội
9- Lập Báo cáo tài chính theo chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam
10- Phân tích tài chính, phân tích hoạt động của từng hoạt động, của toàn bộ doanh nghiệp
11- Hạch toán sổ sách theo chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam
12- Quản lý nhóm làm việc đạt mục tiêu kiểm toán trong một thời gian nhất định.

Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K - Khu vực MB
(từ 10/2015 đến 05/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

2-5 triệu

Kế toán, Tài chính, Thuế, Quản trị kinh doanh, Quản trị thời gian

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Bùi Thị Hòa
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngô Thanh Mai
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phùng Thị Thanh Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
PHẠM THỊ HIẾU
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phan Thị Thu Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thu Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thu Hương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Huy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hường
Hải Phòng