Thông tin ứng viên


Nguyễn Hoàng Nam

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 19/04/1994
 Lượt xem: 19    Cập nhật ngày: 10/12/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


CV - Nguyễn Hoàng Nam - Nhân viên kinh doanh

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị

6-10 triệu

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Thị Thu Uyên
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Vượng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Khắc Hai
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Bốn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ân Trương Công
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đàm Mạnh Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Đức Phòng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vu lịu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Trọng Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Đoàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Huyen doan
Hải Phòng