Thông tin ứng viên


LÊ THỊ HẢI YẾN

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 04/07/1997
 Lượt xem: 102    Cập nhật ngày: 01/12/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


bán hàng, quản lý, tài chính, ngân hàng

Đại học

2 năm

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị
QUẢN LÝ NHÂN VIÊN VÀ CỬA HÀNG, SET-UP CỬA HÀNG, TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CHO CỬA HÀNG

MINA
(từ 09/2017 đến 04/2020)

Nhân viên

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị

8-10 triệu

có khả năng sắp xếp công việc tốt.
có kinh nghiệm trong việc quản lý bán hàng, quản lý cửa hàng, tuyển dụng nhân sự và set-up cửa hàng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Ân Trương Công
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đàm Mạnh Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh Đức Phòng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vu lịu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Trọng Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Đoàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Huyen doan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Văn Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hoàng Nam
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thành Trung
Hải Phòng