Thông tin ứng viên


Bùi Quang Duy

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 09/02/1997
 Lượt xem: 32    Cập nhật ngày: 16/10/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


kỹ sư cơ khí

Đại học

1 năm

Khác
Vận hành thiết bị
Thiết lập thông số
Hướng dẫn và đào tạo công nhân về vấn đề an toàn và vận hành máy
Báo cáo sản lượng và tình trạng máy

LG DIsplay
(từ 01/2021 đến 08/2021)

Nhân viên

Kỹ sư

Hải Phòng

Kỹ sư, kỹ sư ứng dụng

8-9 triệu

Kỹ sư máy xếp dỡ

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
đoàn tiến dũng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tống Huy Phong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Kim Tuyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thế Kiên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Anh Tuấn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Mạnh
Thái Bình
Ảnh đại diện
Hoang Vu Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Sĩ Huy
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn
Chưa cập nhật.