Thông tin ứng viên


Đoàn thị Mai Hương

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 09/11/1994
 Lượt xem: 56    Cập nhật ngày: 19/11/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán

Đại học

3 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
Lập phiếu xuất nhập hàng hoá
Theo dõi công nợ
Lập báo cáo tài chính, tndn, tncn

CTY tnhh sx và TM trần công
(từ 03/2018 đến 09/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

6-8 triệu

Kế toán tông hợp

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Thu Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Hiền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Thanh Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Minh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Thanh Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trọng Thu Hằng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Pham Minh Hieu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thanh Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Lương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Ngô Nguyễn Tuấn Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Măng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Quách Thị Kim Tuyến
Chưa cập nhật.