Thông tin ứng viên


Đỗ Minh Nhã

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 09/09/1998
 Lượt xem: 33    Cập nhật ngày: 18/11/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Bán hàng

Lao động phổ thông

3 năm

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị
Bán xăng tại cửa hàng

Xăng dầu Nam Ninh
(từ 11/2020 đến 11/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị

8-10 triệu

Đã có kinh nghiệm bán hàng và chạy chương trìn quảnh cáo sản phẩm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vu lịu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Trọng Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Tiến Đoàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Huyen doan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Văn Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hoàng Nam
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thành Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn thị thu hoài
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trung Kiên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn thị thu thuỷ
Chưa cập nhật.