Thông tin ứng viên


nguyen van vuong

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 05/01/1996
 Lượt xem: 17    Cập nhật ngày: 17/11/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Giám định viên

Đại học

1 năm

QA- QC, thẩm định, giám định
Cùng giám định viên chính thức thực hiện các vụ giám định tại Cảng, lập các biên bản giám định đơn giản

Công ty TNHH giám định Bảo Định
(từ 11/2020 đến 11/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

QA- QC, thẩm định, giám định

7-10 triệu

hiện trường

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thanh Nhàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Ngọc Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Huyền Trang
Thái Bình
Ảnh đại diện
Hoàng Phú Công
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Hợi
Hải Dương
Ảnh đại diện
Nguyễn Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng thị khánh chi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyen van vuong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Ngọc Hưng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Hòa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Cường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Việt Dũng
Phú Thọ