Thông tin ứng viên


Phạm Hữu Thắng

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 19/09/2001
 Lượt xem: 32    Cập nhật ngày: 13/11/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Lao động,

Trung học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Lao động phổ thông
Làm bán thời gian

8-10 triệu

Làm đứng, khả năng làm việc với màn hình nhiều giờ

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Hoàng Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Mạnh
Hải Dương
Ảnh đại diện
Phạm Hữu Thắng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Giang minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hải Yến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Hải Thanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn văn long
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Văn Thượng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần thị THu Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Khúc đình lộc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Hậu
Thái Bình