Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Chang

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 18/03/1988
 Lượt xem: 94    Cập nhật ngày: 20/11/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán

Đại học

Trên 5 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Theo dõi và quản lý công nợ.
- Tính lương cho cán bộ, công nhân viên và các khoản trích theo lương.
- Lập báo cáo phân bổ các chi phí. Hạch toán các khoản phân bổ .
- Tính và trích chi phí khấu hao TSCĐ. Hạch toán khoản trích khấu hao.
- Thực hiện bút toán phân bổ và kết chuyển.
- Lập các Báo cáo Thuế theo chu kỳ (hàng quý, hàng năm)
- Theo dõi và lập báo cáo nội bộ.
- Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như: Nộp thuế môn bài, Kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ, Hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới.
- Lập Báo cáo tài chính, bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm, in sổ sách theo quy định.
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với bên ngoài như Cục thuế, ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp,...

Công ty TNHH Quốc Tế Lộc Phát
(từ 11/2017 đến 11/2020)

Phó phòng

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

8-12 triệu

- Cẩn thận, tỷ mỉ
- Nhiệt tình, hăng hái trong công việc.
- Làm việc nhóm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thanh Loan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thu Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Thu Hậu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Minh Thuỷ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Phương Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Mai Ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lương Hồng Vĩ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Vân Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ việt anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đinh Thị Hạnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đoàn Anh Tuấn
Chưa cập nhật.