Thông tin ứng viên


Nguyễn Anh Sơn

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 28/03/1993
 Lượt xem: 26    Cập nhật ngày: 02/11/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên R&D

Kỹ sư

1 năm

Sản xuất, vận hành sản xuất
Nghiên cứu và phát triển sản phẩm, lập BOM, SOP, tạo ra sản phẩm mãu, theo dõi sản xuất thử, sản xuất đại trà.

HPSP
(từ 02/2020 đến 09/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng
In ấn, xuất bản

7-9 triệu

SỬ dụng các phần mềm AutoCAD, NX, Tin học văn phòng : word, excell, powerpoint.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thơm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Hữu Nghĩa
Thái Bình
Ảnh đại diện
Phạm Văn Tiệp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Dũng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Đỉnh
Thái Bình
Ảnh đại diện
Nguyễn đức bình
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Ánh
Nam Định
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Anh Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trung Việt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Mạnh Cường
Hải Phòng