Thông tin ứng viên


Hoàng Thùy Linh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 04/08/1995
 Lượt xem: 34    Cập nhật ngày: 30/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán nội bộ

Đại học

1 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
- Xin hóa đơn đầu vào của các hãng tàu, máy bay, hóa đơn dầu
- Viết hóa đơn đỏ cho các đơn vị, khách hàng cá nhân.
- Đối chiếu công nợ hàng ngày.
- Tổng hợp hóa đơn, chứng từ theo quý để Kế toán thuế báo cáo.
- Tổng hợp công nợ theo tháng.
- Báo cáo thu chi trong tháng.
- Tính lương cho nhân viên.

Công ty TNHH vận tải và du lịch Sao Mai
(từ 02/2018 đến 10/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hàng hải, vận tải biển

6-8 triệu

Kỹ năng tin học Word và Excel
Kỹ năng mềm
Toeic

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Duy Hưng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Ngát
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thu Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Quốc Khánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Phương Thảo
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thùy Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Nguyễn Tuệ Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Diệu Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Thị Hồng Quyên
Hải Phòng