Thông tin ứng viên


Nguyễn Đức Lộc

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 14/07/1990
 Lượt xem: 73    Cập nhật ngày: 29/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý

Đại học

4 năm

Giao nhận, vận chuyển, kho bãi
Phát triển thị trường
Quản lý nhân sự
Chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh
Lập kế hoạch và báo cáo

J&t express
(từ 06/2018 đến 01/2020)

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Hải Phòng

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị
Quảng cáo, marketing, PR
Giao nhận, vận chuyển, kho bãi

10-15 triệu

- marketing online
- Photoshop
- Corel Draw
- quản lý nhân sự
- phát triển thị trường
- đàm phán kinh doanh
- kỹ năng giao tiếp

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Tuấn Dũng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Đức Quang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Hồng Nhung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Minh Phượng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hà Giang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Mai
Hải Phòng
Ảnh đại diện
K
Bà Rịa – Vũng Tàu
Ảnh đại diện
Nguyễn Hoàng Long
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Hạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Sỹ
Hải Phòng