Thông tin ứng viên


Đỗ Thị Thanh Nhàn

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 26/10/1991
 Lượt xem: 21    Cập nhật ngày: 29/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Công việc ổn định lâu dài

Cao đẳng

5 năm

QA- QC, thẩm định, giám định
Nhân viên phòng quản lý chất lượng

Công ty TNHH Ilshintech Việt Nam ( KCN Tràng Duệ)
(từ 01/1753 đến 01/1753)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

QA- QC, thẩm định, giám định

8-9.999998 triệu

Kinh nhiệm 5 năm quản lý chất lượng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng thị khánh chi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyen van vuong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Ngọc Hưng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Hòa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thanh Nhàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Cường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Việt Dũng
Phú Thọ
Ảnh đại diện
NGUYỄN VĂN VINH
Hải Phòng
Ảnh đại diện
vu van sang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Anh Văn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Dương
Hải Phòng