Thông tin ứng viên


Đỗ Thị Thanh Nhàn

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 26/10/1991
 Lượt xem: 62    Cập nhật ngày: 19/02/2021
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Công việc ổn định lâu dài

Cao đẳng

5 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
Nhân viên hành chính nhân sự

Công ty TNHH Ilshintech Việt Nam ( KCN Tràng Duệ)
(từ 01/2021 đến 01/2021)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

QA- QC, thẩm định, giám định

8-9.999998 triệu

Kinh nhiệm 3 năm nhân viên hành chính nhân sự

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thanh Nhàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Trà My
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGÔ KIM VẠN
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Khắc Hai
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Giang Nguyễn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Ngọc Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Huyền Trang
Thái Bình
Ảnh đại diện
Hoàng Phú Công
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Hợi
Hải Dương
Ảnh đại diện
Nguyễn Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng thị khánh chi
Hải Phòng