Thông tin ứng viên


Phạm Đăng Chương

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 14/12/1996
 Lượt xem: 54    Cập nhật ngày: 27/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán

Đại học

2 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
Kế toán sản xuất - tổng hợp nội bộ
Theo dõi, hạch toán chi phí sản xuất và công nợ
Hỗ trợ công việc kế toán nội bộ và tổng hợp

Công ty cổ phần tôn thép Việt Pháp
(từ 02/2020 đến 11/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

7-9 triệu

Kế toán nội bộ - sản xuất - kho - thanh toán - công nợ.
Hỗ trợ công việc của kế toán tổng hợp

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Thị Thương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn ngọc dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thanh Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Ngọc Ánh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Mạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Phượng
Hải Dương
Ảnh đại diện
Bùi Thị Thu Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Mỹ Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thanh Duyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Chang
Hải Phòng