Thông tin ứng viên


Trần Thị Kim Anh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 01/10/1997
 Lượt xem: 81    Cập nhật ngày: 27/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kế toán viên

Đại học

1 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
Hoạch toán các nghiệp vụ kế toán
Xuất hóa đơn GTGT
Lập BC

Công ty cổ phần nội thất Thành Gia Phát
(từ 10/2019 đến 10/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

5-7 triệu

Hoạch toán các nghiệp vụ kế toán
Xuất hóa đơn GTGT
Lập BC

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Thị Thương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn ngọc dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Thanh Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Ngọc Ánh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Mạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Phượng
Hải Dương
Ảnh đại diện
Bùi Thị Thu Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Mỹ Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Thanh Duyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Chang
Hải Phòng