Thông tin ứng viên


Nguyễn Thuỳ Linh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 09/02/1991
 Lượt xem: 45    Cập nhật ngày: 18/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý mua hàng

Đại học

5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Trưởng phòng

Hải Phòng

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị
Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng

thỏa thuận

- Đàm phán
- Soạn thảo các điều khoản hợp đồng
- Làm việc và lãnh đạo nhóm
- Quản lý thời gian
- Tin học văn phòng

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Duy Linh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Phương Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Phượng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyễn viết duyệt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng thế thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hà Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đô Đức Toàn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thu Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Văn Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Mạnh Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Văn Bách
Hải Phòng