Thông tin ứng viên


Nguyễn Thanh Vân

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 25/09/2000
 Lượt xem: 29    Cập nhật ngày: 17/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Bán hàng, Tiếp thị

Đại học

2 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị

2-10 triệu

Tiếp thị sản phẩm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Phạm Thị Phương Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Ngọc Hạ
Hải Dương
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn xuân trường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thế Tùng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thuỳ Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Thị Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Diệu Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hà Thị Nhâm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Quyết Phương
Hải Phòng