Thông tin ứng viên


Tran Huyen

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 01/01/2000
 Lượt xem: 140    Cập nhật ngày: 26/12/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên Kế toán

Đại học

Trên 5 năm

Kế toán, kiểm toán, tài chính
.

.
(từ 12/2020 đến 12/2020)

Nhân viên

Kỹ sư

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

thỏa thuận

.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thanh Loan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thu Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Thu Hậu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Minh Thuỷ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Phương Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Mai Ánh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lương Hồng Vĩ
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Vân Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ việt anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đinh Thị Hạnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đoàn Anh Tuấn
Chưa cập nhật.