Thông tin ứng viên


Nguyễn Cường

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 05/06/1994
 Lượt xem: 60    Cập nhật ngày: 20/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kỹ thuật

Đại học

1 năm

Khác
- Nhân viên Quan trắc môi trường

Công ty môi trường Hải Việt
(từ 10/2020 đến 10/2020)

Kỹ sư

Kỹ sư

Hải Phòng

Hoá học, sinh học
QA- QC, thẩm định, giám định

6-8 triệu

- Có kỹ năng bán hàng đã có thời gian làm việc hiệu sách Nhã Nam
- Thành thạo tin văn phòng
- Sức tốt để đáp ứng nhu cầu công việc
- Hiểu biết với các thiết bị môi trường và 17025
- Khả năng làm việc nhóm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thanh Nhàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Trà My
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGÔ KIM VẠN
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Khắc Hai
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Giang Nguyễn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng Ngọc Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Huyền Trang
Thái Bình
Ảnh đại diện
Hoàng Phú Công
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Thị Hợi
Hải Dương
Ảnh đại diện
Nguyễn Huyền Trang
Hải Phòng