Thông tin ứng viên


NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 24/11/1995
 Lượt xem: 54    Cập nhật ngày: 15/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Bán hàng

Trung cấp

4 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Bán hàng, khuyến mại, tiếp thị

5-8 triệu

Kỹ năng tin học văn phòng : Soạn thảo, đánh máy,...
Kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt
Kỹ năng đàm phán, giải quyết, xử lý các vấn đề và chăm sóc khách hàng nhanh nhạy

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Trần Thị Ngọc Hạ
Hải Dương
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn xuân trường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thế Tùng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thuỳ Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Thị Huyền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Diệu Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Vân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hà Thị Nhâm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Quyết Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Dương Thị Bích Ngọc
Hải Phòng