Thông tin ứng viên


Bùi Vinh

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 17/09/1992
 Lượt xem: 22    Cập nhật ngày: 15/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên

Chứng chỉ

3 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng

13-15 triệu

Sử dụng dụng cụ thước cặp, panme, máy đo 3d để kiểm tra sp

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Thuỳ Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Vinh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Sĩ Long
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ An Đông
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh hiếu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Việt
Hải Phòng
Ảnh đại diện
vũ duy khiêm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Cương
Hải Phòng