Thông tin ứng viên


Vũ Duy Khánh

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 24/04/1981
 Lượt xem: 52    Cập nhật ngày: 12/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý sản xuất

Đại học

Trên 5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Trưởng phòng

Hải Phòng

Sản xuất, vận hành sản xuất

12-20 triệu

- Tiếng anh 4 kỹ năng
- Quản lý sản xuất, xây dựng kế hoạch sản xuất
- Đào tạo nhân lực
- Quản lý chất lượng iso 9001-2000
- Quản lý kho

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hoàng Ngọc Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ minh cương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thu Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Quỳnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Ngọc Ánh
Nam Định
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Yên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ văn Trường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thành Công
Thái Bình
Ảnh đại diện
Phùng Văn Tôn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lương Thanh Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Duy Khánh
Chưa cập nhật.