Thông tin ứng viên


Nguyễn Sĩ Long

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 19/08/1985
 Lượt xem: 88    Cập nhật ngày: 11/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý sản xuất

Đại học

Trên 5 năm

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng

12-17 triệu

Quản lý thời gian,quản lý sản xuất,làm việc nhóm và lãnh đạo.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đặng thế thanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đô Đức Toàn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Duy Toàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Quốc Khánh
Hưng Yên
Ảnh đại diện
Lê Thanh Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Thưởng
Hải Dương
Ảnh đại diện
Nguyễn Hữu Toàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Quyết Thắng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Hồng Nam
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Hoàng Hiệp
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trịnh Đức Hoàng
Chưa cập nhật.