Thông tin ứng viên


Nguyen Ngoc Diep

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 29/05/1986
 Lượt xem: 18    Cập nhật ngày: 08/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Leader of the team Production / QA/QC

Đại học

Trên 5 năm

QA- QC, thẩm định, giám định
SQA leader for Apple Project.

LG Display Haiphong
(từ 12/2017 đến 10/2020)

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Hải Phòng

QA- QC, thẩm định, giám định

20-30 triệu

Production /QA-QC

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng thị khánh chi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyen van vuong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Ngọc Hưng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Hòa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thanh Nhàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Cường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Việt Dũng
Phú Thọ
Ảnh đại diện
NGUYỄN VĂN VINH
Hải Phòng
Ảnh đại diện
vu van sang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Anh Văn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Dương
Hải Phòng