Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Yên

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 24/05/1987
 Lượt xem: 36    Cập nhật ngày: 03/11/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý sản xuất

Đại học

Trên 5 năm

Quản lý điều hành
Trưởng phòng Kế hoạch
- Xây dựng, quản lý toàn bộ kế hoạch sản xuất, UPPH, UPH cho nhà máy.
- Theo dõi, đôn đốc tiến độ sản xuất.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong sản xuất ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng sản phẩm
Lập kế hoạch sản xuất cho toàn nhà máy.
- Theo dõi, đôn đốc các bộ phận, giám sát sản xuất đúng tiến độ.
- Kết hợp với bộ phận kho và các phòng ban đảm bảo vật tư đầy đủ cho sản xuất.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong sản xuất ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng sản phẩm
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc điều hành về mọi hoạt động của phòng.
- Báo cáo KPI cho 7loss, 5s 3d, nhận đơn hàng, lên kế hoạch, quản lý sản xuất, giám sát hiệu suất và chất lượng đơn hàng, quản lý theo ISO 9001, 1400…5W 1H, 4M, 8D
Quản lý bộ phận mua hàng của toàn nhà máy, phát triển hệ thống nhà cung cấp.

CÔNG TY TNHH OHSUNG VINA
(từ 01/2018 đến 10/2020)

Trưởng phòng

Trưởng phòng

Hải Phòng

Quản lý điều hành
Sản xuất, vận hành sản xuất

thỏa thuận

- Tin học văn phòng
- Tiếng Hàn thành thạo 4 kỹ năng
- Kỹ năng quản lý
- Công cụ quản lý chất lượng
- Thuyết trình

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hoàng Ngọc Sơn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
PHẠM VĂN TRƯỜNG
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ minh cương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Duy Tùng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Huyen doan
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Nam Phương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Như Quỳnh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đàm Mạnh Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thu Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Quỳnh
Hải Phòng