Thông tin ứng viên


Hoàng Phúc

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 19/04/1997
 Lượt xem: 154    Cập nhật ngày: 06/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Marketing - Designer - Purchasing

Đại học

2 năm

Quảng cáo, marketing, PR
Designer - Video Editor
Lên ý tưởng và triển khai các kế hoạch marketing

Grey Creative
(từ 02/2019 đến 09/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Văn phòng, hành chính, trợ lý
Quảng cáo, marketing, PR
Thiết kế, mỹ thuật

8-10 triệu

Tiếng Anh giao tiếp
Thiết kế đồ họa
Digital Marketing

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Vũ Thị Phượng
Hải Dương
Ảnh đại diện
Trần Thanh Duyên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thương
Hải Dương
Ảnh đại diện
Đỗ Thu Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đèo Thị Kim Oanh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Anh Đức
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Ngô Thị Ngọc Yên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Quỳnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Bùi Tuấn Ngọc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Mạnh Chiến
Chưa cập nhật.