Thông tin ứng viên


Đào Thị Liên

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 25/04/1991
 Lượt xem: 112    Cập nhật ngày: 06/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Đào Thị Liên - quản lý chất lượng

Đại học

5 năm

QA- QC, thẩm định, giám định

công ty TNHH Crystal Sweater Việt Nam
(từ 05/2015 đến 10/2020)

Cố vấn/Giám sát

Cố vấn/Giám sát

Hải Phòng

QA- QC, thẩm định, giám định

11-20 triệu

- Sử dụng máy tính thàn thạo
- Có khả năng thuyết trình, giao tiếp tốt.
- Quản lý nhân sự.
- Giao tiếp công việc bằng tiếng anh

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Huyền Trang
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Hoàng thị khánh chi
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyen van vuong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Ngọc Hưng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Hòa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thanh Nhàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Cường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Việt Dũng
Phú Thọ
Ảnh đại diện
NGUYỄN VĂN VINH
Hải Phòng
Ảnh đại diện
vu van sang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Anh Văn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Dương
Hải Phòng