Thông tin ứng viên


Trần Văn Trung

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 06/04/1976
 Lượt xem: 44    Cập nhật ngày: 27/10/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Thiết kế, thi công các công trình Xây dựng dân dụng và cầu đường Quản lý dự án, đấu thầu, Giám sát thi công công trình xây dựng dân dụng và cầu đường

Đại học

Trên 5 năm

Xây dựng, kiến trúc
Thiết kế, thi công các công trình Xây dựng dân dụng và cầu đường
Quản lý dự án, đấu thầu,
Giám sát thi công công trình xây dựng dân dụng và cầu đường

Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 5
(từ 01/2011 đến 05/2018)

Phó phòng

Kỹ sư

Hải Phòng

Quản lý điều hành
Xây dựng, kiến trúc

10-15 triệu

Thiết kế, thi công các công trình Xây dựng dân dụng và cầu đường
Quản lý dự án, đấu thầu,
Giám sát thi công công trình xây dựng dân dụng và cầu đường

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
BUIQUANGDONG
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tạ Như Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Quốc Đạt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Pham Van Cuong
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Văn Mạnh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Ngọc Chiến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Đức Thuận
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tạ văn hải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyễn ngọc anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thanh Quý
Chưa cập nhật.