Thông tin ứng viên


Đặng Thị Phương

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 13/12/1993
 Lượt xem: 21    Cập nhật ngày: 24/09/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


kế toán

Đại học

Không yêu cầu

Kế toán, kiểm toán, tài chính
Theo dõi thu chi, lập báo cáo hằng ngày
chịu trách nhiệm sắp xếp lưu trữ chứng tư
theo dõi số liệu xuất nhập tồn hàng hóa, kiêm kê định kỳ

công ty tnhh thương mại và sản xuất suvinco việt nam
(từ 10/2017 đến 02/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Kế toán, kiểm toán, tài chính

thỏa thuận

có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
hòa đồng và cởi mở
năng động nhiệt tình trong công việc

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Bùi Thị Thu Huyền
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Nguyễn Tuệ Minh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đồng Thị Hằng
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Liên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Minh Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trương thị thơi
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Hương Xuân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đoàn Anh Tuấn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Hải Hà
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Nga
Hải Phòng