Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Tâm

Giới tính: Nữ - Đã kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 20/01/1987
 Lượt xem: 42    Cập nhật ngày: 22/09/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên /giáo viên

Đại học

4 năm

Giáo dục, gia sư, dạy nghề
Giảng dạy tiếng Nhật và tư vấn du học

Công ty cổ phần và phát triển nguồn nhân lực Duyên Hải (Hureco)
(từ 09/2020 đến 09/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Giáo dục, gia sư, dạy nghề
Hành chính, văn phòng, nhân sự

10-20 triệu

Tiếng nhật n2 và giao tiếp bằng tiếng Anh

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hà Thị Nhâm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
pham thi thuy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Kim Ngân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Minh Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Quỳnh Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Thị Thanh Thương
Quảng Ninh
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Huyến
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phan Thị Nguyệt Diệp
Hải Phòng