Thông tin ứng viên


Nguyễn Đức Trung

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 10/05/1997
 Lượt xem: 16    Cập nhật ngày: 22/09/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Cơ khí, ô tô, kỹ thuật, điện

Đại học

Không yêu cầu

Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng
Công nhân điều chỉnh xe ô tô
Điều chỉnh về phanh, ga, thước lái, đèn, điều chỉnh số tự động...

New Century Industrial
(từ 06/2020 đến 08/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng

thỏa thuận

Chưa có nhiều kinh nghiệm

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Trung Việt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Sinh Đạt
Hải Dương
Ảnh đại diện
Vũ Mạnh Cường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thuỳ Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Vinh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Sĩ Long
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ An Đông
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh hiếu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Việt
Hải Phòng