Thông tin ứng viên


Nguyễn Thị Huyền Trang

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 01/09/1991
 Lượt xem: 18    Cập nhật ngày: 20/09/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Hành chính văn phòng

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự

8-10 triệu

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
pham thi thuy
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Kim Ngân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Thị Minh Hà
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Quỳnh Hoa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Thị Thanh Thương
Quảng Ninh
Ảnh đại diện
Phan Thị Nguyệt Diệp
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Hiền
Chưa cập nhật.