Thông tin ứng viên


Hoàng Chiến Thắng

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 27/08/1972
 Lượt xem: 26    Cập nhật ngày: 22/09/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản lý sản xuất

Đại học

Trên 5 năm

Sản xuất, vận hành sản xuất
Phó tổng giám đốc
Phụ trách An toàn
Phụ trách Pháp chế

Công ty TNHH Vonfram Á châu Việt nam
(từ 09/2010 đến 09/2020)

Phó giám đốc/Phó tổng giám đốc

Kỹ sư

Hải Phòng

Sản xuất, vận hành sản xuất

13-15 triệu

Có kinh nghiệm nhiều năm quản lý sản xuất công nghiệp
Có khả năng phân tích chiến lược
Kinh nhiệm quản lý An toàn
Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hoàng Chiến Thắng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Khúc đình lộc
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Lập
Hải Phòng
Ảnh đại diện
vũ duy khiêm
Hải Phòng
Ảnh đại diện
nguyễn ngọc quân
Thái Bình
Ảnh đại diện
Chương văn thanh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Trọng Nghĩa
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trần Văn Mười
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Văn Cường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Bạch Dương
Hải Phòng