Thông tin ứng viên


Trần Chí Tưởng

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 18/07/1992
 Lượt xem: 22    Cập nhật ngày: 11/09/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kĩ sư xây dựng, cán bộ hồ sơ, cán bộ quản lý

Cao đẳng

5 năm

Xây dựng, kiến trúc
- Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo công ty về chất lượng công trình cũng như tiến độ thi công;
- Đảm bảo hồ sơ đi đôi với công tác thi công.

Công ty TNHH Phát triển Thiên Hồng Ân
(từ 07/2016 đến 09/2020)

Kỹ sư

Kỹ sư

Hải Phòng

Xuất nhập khẩu, ngoại thương
Xây dựng, kiến trúc

12-15 triệu

- Lên kế hoạch nhân vật lực đảm bảo tiến độ thi công đề ra.
- Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật thi công và hồ sơ pháp lý, đầu vào, thanh quyết toán,...

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Hoàng Trọng Vinh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Quốc Khải
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Văn Phú
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Văn Thái
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Phạm Thị Quỳnh Dương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đức Việt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
trần thị vân anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Thanh Tùng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tô Thị Minh Phương
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Hữu
Hải Phòng