Thông tin ứng viên


Bùi Văn Toản

Giới tính: Nam - Đã kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 11/07/1983
 Lượt xem: 15    Cập nhật ngày: 10/09/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Quản đốc sản xuất; trưởng/ phó phòng sản xuất

Kỹ sư

Trên 5 năm

Sản xuất, vận hành sản xuất
Quản đốc công đoạn trộn nguyên liệu

Công ty TNHH sản xuất lốp xe Bridgestone Việt nam
(từ 09/2020 đến 09/2020)

Phó phòng

Trưởng phòng

Hải Phòng

Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng
Sản xuất, vận hành sản xuất
QA- QC, thẩm định, giám định

2-3 triệu

1. Quản đốc sản xuất công ty TNHH sản xuất lốp xe Bridgestone việt nam
- quản lý, sắp xếp nhân sự của công đoạn.
- quản lý an toàn trong sản xuất.
- quản lý năng xuất, chất lượng sản phẩm.
- các hạng mục quản lý khác. Xây dựng KPI.
- xây dựng IIP của công đoạn.
- thực hiện các chỉ thị cấp trên.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Cường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lương Thanh Thảo
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thuỳ Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Việt Dũng
Phú Thọ
Ảnh đại diện
Bùi Vinh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
NGUYỄN VĂN VINH
Hải Phòng
Ảnh đại diện
vu van sang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vũ Duy Khánh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Sĩ Long
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Lê Anh Văn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Tran Nam Tien
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Dương
Hải Phòng