Thông tin ứng viên


Vũ Minh Anh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 02/10/1995
 Lượt xem: 51    Cập nhật ngày: 02/09/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Hành chính nhân sự

Đại học

2 năm

Hành chính, văn phòng, nhân sự
Project Admin
Document control work for the project
Administrative works: paperwork, General Affair & Human Resources work,...
Support for Project Manager
Safety Control for the project

GROB Vietnam Co., Ltd
(từ 02/2019 đến 09/2020)

Nhân viên

Nhân viên

Hải Phòng

Hành chính, văn phòng, nhân sự

8-1 triệu

As someone who wants to have the opportunity to learn, explore in many fields and look forward to working in a dynamic and professional environment.
I hope to have the opportunity to work at your company, have the opportunity to experience the work. With previous experience, along with the non-stop learning process in the future, I believe that I will always complete all assigned tasks.

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đỗ Văn Hiền
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Phạm Thị Ngọc Trinh
Thái Bình
Ảnh đại diện
Dương Nhật Thành
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Mạc Thị Kim Anh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Tâm
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Tô Phương Lan
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đặng Thị Phương Thu
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Huyền Trang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Thị Hiệp
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đỗ Ngọc Hân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ Thị Ngọc Lan
Hải Phòng