Thông tin ứng viên


Phạm Thịnh

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 16/12/1989
 Lượt xem: 27    Cập nhật ngày: 02/09/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


QA-QC

Đại học

Trên 5 năm

QA- QC, thẩm định, giám định
Quản lý hệ thống chất lượng nhà máy LG Display

LG Display Hải Phòng
(từ 10/2016 đến 09/2020)

Phó phòng

Trưởng phòng

Hải Phòng

QA- QC, thẩm định, giám định

20-5 triệu

Xây dựng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng nhà máy

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thanh Nhàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Cường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Việt Dũng
Phú Thọ
Ảnh đại diện
NGUYỄN VĂN VINH
Hải Phòng
Ảnh đại diện
vu van sang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Anh Văn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen Ngoc Diep
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Hồng Phong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Thị Liên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Pham Van Duy
Hải Phòng