Thông tin ứng viên


Vũ Thúy Minh

Giới tính: Nữ - Chưa kết hôn
Chưa cập nhật. - Sinh ngày: 12/06/1998
 Lượt xem: 26    Cập nhật ngày: 01/09/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Công việc liên quan đến ngành hóa học

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Kỹ sư

Hải Phòng

QA- QC, thẩm định, giám định

6-12 triệu

Tốt nghiệp kỹ sư hóa

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đỗ Thị Thanh Nhàn
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Cường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Việt Dũng
Phú Thọ
Ảnh đại diện
NGUYỄN VĂN VINH
Hải Phòng
Ảnh đại diện
vu van sang
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Anh Văn
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Dương
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyen Ngoc Diep
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Hồng Phong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đào Thị Liên
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Pham Van Duy
Hải Phòng