Thông tin ứng viên


MAI QUANG HUY

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 14/10/1992
 Lượt xem: 39    Cập nhật ngày: 01/09/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Nhân viên-vận tải

Cao đẳng

5 năm

Hàng hải, vận tải biển
Là thuyền viên của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hàng hải Thanh Hà

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hàng Hải Thanh Hà
(từ 07/2014 đến 08/2020)

Kỹ sư

Nhân viên

Hải Phòng

Giao thông, vận tải, thủy lợi, cầu
Giao nhận, vận chuyển, kho bãi
Hàng hải, vận tải biển

6-15 triệu

Đã từng đi tàu , biết Tiếng Anh , thành thạo vi tính word , excell..

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Đặng Thị Thái
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đào Đức Anh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Vu An Dong
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Trường
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Lê Minh Tân
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Đức Thành
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
NGUYỄN VĂN VINH
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đặng Thị Ngân
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Đoàn Nhân Thiện
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Trần Huy Hoàng
Hải Phòng
Ảnh đại diện
MAI QUANG HUY
Hải Phòng