Thông tin ứng viên


Vũ Ngọc Long

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Hải Phòng - Sinh ngày: 30/03/1998
 Lượt xem: 34    Cập nhật ngày: 23/08/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Liên Hệ

 Thông Tin Chung


Kỹ sư cơ khí

Đại học

Không yêu cầu

Chưa cập nhật.

(từ 01/1753 đến 01/1753)

Chưa cập nhật.

Kỹ sư

Hải Phòng

Cơ khí, chế tạo, kĩ thuật ứng dụng

thỏa thuận

Em học chuyên ngành kĩ thuật cơ khí Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam và dự kiến sẽ tốt nghiệp vào đầu năm 2021
Em đã học về các vấn đề về cơ khí như sử dụng máy móc,cơ tính vật liệu...
Em có thể sử dụng các phần mềm văn phòng cũng như sử dụng các phần mềm chuyên ngành như autocad,NX,Inventor...

Gợi ý ứng viên tương tự


Ảnh đại diện
Nguyễn Trung Việt
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Sinh Đạt
Hải Dương
Ảnh đại diện
Vũ Mạnh Cường
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Thuỳ Linh
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Bùi Vinh
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Nguyễn Sĩ Long
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Vũ An Đông
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Trịnh hiếu
Chưa cập nhật.
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Trung
Hải Phòng
Ảnh đại diện
Đỗ Văn Việt
Hải Phòng